Укр Рус

Ми – активні громадяни (Сценарій виховного заходу з математики для учнів 9-10 класів)

23 июля 2021 1003 Печать
(0)
Опубліковано 26.09.2018
Цитування

Сколець Р. О. Ми – активні громадяни / Р. О. Сколець // Педагогічний пошук. - 2018. - № 3. - С. 59–64.

Автори Сколець Р. О.
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Наголошується на доцільності навчання математики за наскрізними лініями.

Ключові слова: ключові компетентності для життя, математична грамотність, компетентнісно орієнтовані задачі.

***

Зміни в характері освіти початку ХХI століття полягають у його спрямованості, цілях, змісті, які все більш явно орієнтуються на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність.

У зв’язку з цим усе більш актуальним стає компетентнісний підхід в освіті. Формування ключових компетенцій людини є перспективним напрямом у науці та практиці освіти.

Уведення поняття освітніх компетентностей дозволяє подолати проблему, типову для закладів освіти, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але зазнають значних труднощів у практичній діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення конкретних завдань або проблемних ситуацій.

У Навчальній програмі з математики виокремлено наскрізні лінії ключових компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», що спрямовано на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями, реалізується насамперед через:

  • організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
  • навчальні предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета, проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються над предметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль дисциплін при навчанні за наскрізними темами різна, залежить від цілей і змісту навчального предмета й від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
  • предмети за вибором;
  • роботу в проектах;
  • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Мета: формування соціально ціннісних компетентностей учнів засобами математики.

Обладнання:  ватмани, стикери, фломастери, мультимедійна презентація проекту «Оригамі».

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 452 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача