UA Рус

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до профілактики булінгу в освітньому просторі

06 березня 2021 1603 Друк
(0)
 
 
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Реалізація Професійного стандарту «Вчитель початкової школи закладу загальної середньої освіти» передбачає реалізацію фахівцем трудових функцій: планування та здійснення освітнього процесу; забезпечення й підтримка навчання, виховання й розвиток учнів в освітньому середовищі та родині; створення освітнього середовища; рефлексія та професійний саморозвиток; проведення педагогічних досліджень; надання методичної допомоги колегам із питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкової школи закладу загальної середньої освіти; узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті; оцінювання результатів роботи вчителів початкової школи закладу загальної середньої освіти [3]. 

Виходячи із реалізацій професійних функцій виокремимо основні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до профілактики булінгу в освітньому просторі.

Різні аспекти професійної підготовки вчителя висвітлено в наукових дослідженнях О. Бабакіної, О. Дубасенюк, Л. Коваль, О. Маляренко, Г. Пономарьової, О. Савченко, Л. Тимчук, Ф. Халілової, Л. Хомич. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці приділяли увагу інклюзивній освіти та булінгу: В. Бондар, І. Демченко, І. Іванова, Т. Євтухова, А. Колупаєва, З. Ленів, О. Столяренко, А. Шевцов, які розкривають проблеми залучення дітей з особливими потребами до освітнього процесу, їх реабілітації та соціалізації в суспільстві [2].

Поняття «булінг» використовується в наукових колах багато років, та було охарактеризовано норвезьким дослідником Д. Ольвеусом, який розумів його як агресивна поведінка однієї людини відносно іншої з метою заподіяти їй моральну або фізичну шкоду, принизити її і в такий спосіб утвердити свою владу [1].

На думку науковців, булінг у освітньому просторі виявляється не лише в діях школярів між собою, він може бути присутній в діях учителів щодо учнів чи навпаки.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та освітніх платформ надав можливість визначити форми булінгу [3]: фізичний – спеціально зроблені поштовхи, удари, нанесення інших тілесних ушкоджень, сексуальний булінг; психологічний – насильство, пов’язане із впливом на психіку, яке наносить психологічну травму шляхом образ, залякування, створенням напруженої атмосфери в освітньому процесі, з метою формування зверхнього ставлення учасників освітнього процесу до жертви. Може реалізовуватись у формах вербального булінгу; образливих жестів або дій; залякування; ізоляції; вимагання; кібербулінг та інших.

Основними показниками готовності майбутніх учителів початкової школи до профілактики булінгу в освітньому просторі можна визначити: сформованість ціннісних особистісних орієнтацій до профілактики булінгу; сформованість загальних компетенцій; сформованість навиків випереджувального проєктного менеджменту; сформованість навиків здійснення моніторингу якості власної антибулінгової діяльності; навчання впродовж життя.

Ефективна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання дієвих засобів та методів профілактики булінгу серед школярів початкової школи охоплює напрями: управлінський і просвітницький.

Управлінський напрям включає підготовку майбутніх учителів до здійснення аналізу ситуації в закладах освіти, розробки правил поведінки для учасників освітнього процесу, алгоритмів дій, планів заходів щодо попередження цькування, здійснення моніторингу реалізації та безпечності, комфортності освітнього середовища початкової школи.

Просвітницький напрям включає підготовку майбутніх учителів до здійснення інформування, роз’яснення, спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Важливим компонентом у процесі підготовки майбутніх учителів до пошуку дієвих засобів та методів профілактики булінгу серед школярів початкової школи виступає активність безпосередньо майбутнього фахівця, який буде брати в подальшому участь у виробленні відповідної політики спільного розуміння питань насильства, відповідальності.

Отже, необхідною умовою профілактики та протидії булінгу в закладі освіти є підготовка до створення позитивної шкільної культури, яка ґрунтується на повазі та толерантності.

Список використаних джерел

1. Olweus D. Bullying at school: tackling the problem. URL: http//www.oecd.observer.org

2. Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 49.

3. Законодавство України: офіц. веб-сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/index. 

4. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В. Л., Мельничук В. О., Калашник О. А. Київ: Україна, 2019. 132 с.

 

Місце в рейтингу новин: 290 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача