UA Рус

Основні напрямки розвитку сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі

12 березня 2021 4678 Друк
(0)
 
 
Опубліковано 26.11.2020
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

При розгляді педагогічних технологій пропонується вкладати новий зміст і нові форми організації навчально-виховного процесу. Цей важливий прийом педагогіки актуальний практично для викладання, як складних загальноосвітніх предметів, що особливо важливо, для освоєння професійних компетенцій спеціальних дисциплін при навчанні учнів старших класів загальноосвітніх закладів.

При всьому різноманітті і змістовної наповненості різних визначень технологій педагогічної діяльності та суміжних, близьких за змістом педагогічних категорій, не дають достатньо чітких і певних понять та методичних прийомів. Так, якщо розглядати педагогічну технологію, як область наукового знання, що дає теоретичне обгрунтування цілей, змісту і методів навчання або якщо використовувати педагогічну технологію. як техніку реалізації навчального процесу.об'єктівного, універсального і особистісного в технології педагогічної діяльності.

У різних класифікаціях педагогічних технологій спостерігається змішання понять. Так, Беспалько В. П. виділяє такі види технологій, як класичне лекційне навчання, навчання за допомогою навчальної книги, класно-урочна система та інші види. Однак, лекція і робота з книгою традиційно характеризуються як методи навчання, а класно-урочна система - як форма її організації. Селевко Г. К. пропонує кілька підходів до класифікації сучасних педагогічних технологій. Один з них заснований на виявленні переважного методу навчання. Відповідно до цього виділені догматичні, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні та розвиваючі технології. У той же час Бордовская Н. В. і Реан А. А. кажуть про репродуктивне, пояснювально-розвивальний та пояснювально-ілюстративий види навчання. Самий звичайний спосіб визначення технологій педагогічної діяльності − зведення її до системи алгоритмізованих процедур, що гарантують досягнення поставленої мети в навчальному процесі. При такому розумінні технології важко, навіть неможливо поєднати її з активно протікаючим здоров'язберігаючих процесом освіти. Якщо абсолютизувати її інструментальну функцію, то технологія педагогічної діяльності в даний час є засобом розвитку особистості та оптимізації освітнього процесу. Такий підхід обумовлює і новий зміст, і нові форми організації навчально-виховного процесу, а, отже, стає актуальною проблема розвитку сучасної технології педагогічної діяльності.

Сучасні освітні технології та педагогічні інновації, як інструмент управління якістю освіти потребують не тільки і не стільки методичних вказівкок і рекомендацій, а в першу чергу, необхідний високий професіоналізм і особиста культура, отже, теоретичне обгрунтування власних дій, глибоке розуміння психології своїх вихованців. У зв'язку з цим, значно зростає роль технології педагогічної діяльності, що інтегрує теоретичні положення, конкретний педагогічний досвід і професіоналізм. З одного боку, пропонує відтворений, конкретний, який претендує на універсальний алгоритм діяльності, з іншого − вимагає від педагога самостійного конструювання алгоритмів для кожної ситуації процесу, на основі принципових підходів до організації навчального процесу. Це входить в завдання сучасного педагога не простої практика, а майстро, що володіє сучасними педагогічними технологіями. З огляду на інваріантний і варіативний компоненти технології педагогічної діяльності, формалізоване і особистісне легко визначити, що власне їх впливу піддається не учень, а умови його навчання і розвитку, діяльність, спрямована на створення певних виховних ситуацій. Це стає можливим, коли викладач володіє високою професійною культурою.

Виходячи з вищесказаного, визначимо сутність поняття «технологія педагогічної діяльності». Вона не зводиться до сукупності методів і прийомів або до абстрактного теоретичного концепту. Технологія педагогічної діяльності близька до форми організації навчання і виховання, але не тотожна.

Технологія педагогічної діяльності являє собою поєднання теоретичного (об'єктивного) і особистісного (суб'єктивного) знання. Вона зумовлює принципово новий тип відносин між педагогічною наукою і педагогічною практикою. Відхід від традиційного заняття через використання в процесі навчання нових технологій, дозволяє усунути одноманітність освітнього середовища і монотонність навчального процесу, створює умови для зміни виду діяльності здобувачів освіти. При цьому необхідно розуміти, що для успішного застосування сучасних інноваційних педагогічних технологій та вирішення поставлених завдань, необхідно реалізовувати принципи однієї з найбільш актуальною педагогічної технології.

Тому найбільш актуальними стають такі педагогічні технології:
- інформаційно-комунікаційна;
- технологія розвитку критичного мислення;
- проєктна технологія;
- технологія розвиваючого навчання;
- здоров'язберігаючи технології;
- технологія проблемного навчання;
- ігрові технології;
- модульна технологія;
- технологія майстерень;
- кейс-технологія;
- технологія інтегрованого навчання;
- педагогіка співробітництва;
- технології рівневої диференціації;
- групові технології;
- традиційні технології.

Перераховані вище педагогічнітехнології, незважаючи на популярність, загальнодоступність і уявну простоту, залишаються найбільш ефективними в даний час. Однак, як було сказано вище, цей важливий технологічний прийом педагогіки актуальний практично для викладання, як складних загальноосвітніх предметів, так і для освоєнняпрофесійних.

Список використаних джерел

1. Беспалько В. П. Складові педагогічної технології. Москва, 1989.

2. Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів. Рідна школа, 1998. №6. С. 68–71.

3. Дичківська М. І. Інноваційні педагогічні технології: практикум. Київ: Слово, 2013. 448 с.

4. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Просвіта, 2000. 368 с.

5. Сєріков В. В. Освіта і особистість. Теорія і практика проєктування педагогічних систем. Москва: Логос, 1999.

6. Які вони, сучасні педагогічні технології? Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. Київ: Плеяди, 2009. № 3. С. 27–31.

Місце в рейтингу новин: 89 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача