UA Рус

Медіаграмотність як показник фахового зростання особистості майбутнього вчителя початкової школи

12 березня 2021 2574 Друк
(0)
 
 
Опубліковано 26.11.2020
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Наше сьогодення тісно взаємопов’язане із сучасними засобами медіапресою, телебаченням, радіовіщанням, кінематографом і, безперечно, Інтернетом [2; 3]. Цей зв’язок став міцнішим 2019–2020 навчального року внаслідок запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України. У результаті введення таких інновацій перед учителем початкової школи, лідером змін, постав ряд проблем, пов’язаний із грамотним і безпечним використанням названих вище засобів в освітньому просторі. Ми переконані, що розв’язати ці проблеми спроможний лише медіаграмотний фахівець.

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні зазначається, що медіаграмотність – це рівень медіакультури, який стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують [1].

Отже, медіаграмотність являє собою ключову компетентність, якою має володіти кожна особистість. У руслі зазначеного вважаємо, що підготовка медіаграмотного педагога є першочерговим завданням закладів вищої освіти.

Здійснювати підготовку медіаобізнаного покоління учителів (передусім фахівців для початкової школи) доцільно вже на першому рівні вищої освіти, що спричинене низкою факторів:

 • постійна підготовка студентів до навчальних занять, яка зумовлює використання медіапродуктів;
 • проходження майбутніми фахівцями в галузі початкової освіти виробничої педагогічної практики, що передбачає виконання ними ролі вчителя початкової школи, а, отже – і використання медіа;
 • студенти випускних курсів мають володіти медіакомпетенціями, щоб у майбутньому забезпечувати належний рівень медіаосвіти молодших школярів.

Фахове зростання медіаобізнаної особистості студента – майбутнього вчителя початкової школи – може здійснюватися у процесі вивчення навчальних дисциплін за вибором, зокрема «Основи медіаосвіти та медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи», яка покликана вирішити такі завдання:

 • підготувати майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасного закладу загальної середньої освіти, реалізації концепцій впровадження медіаосвіти в Україні та «Нова українська школа»;
 • забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати медіаграмотну особистість молодшого школяра, виховувати свідомого громадянина України;
 • учити студентів співвідносити теоретичні знання із практичними потребами сучасної початкової школи, втілювати нові методичні ідеї у практику викладання предметів І ступеня закладу освіти;
 • розвивати в майбутніх фахівців пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки.

Результатом опанування здобувачами вищої освіти названого вище курсу є сформованість в них таких компетентностей, як-от:

 • критично аналізувати медіаповідомлення з метою виявлення в них пропаганди;
 • свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, розуміти структурні елементи, які впливають на інформацію;
 • виявляти медіакомпетентність (знати види медіа та розуміти їх вплив на людину (дитину) і суспільство);
 • користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити правильний вибір її та створювати медіапродукти освітнього спрямування [2].

Список використаних джерел

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. 
URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ (Дата звернення: 15.10.2020).

2. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна. Київ: Центр вільної преси, 2012. 352 с.

3. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотнісь: підруч. для вчителя. Київ: Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. 319 с.

Місце в рейтингу новин: 182 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

 • визнання ваших знань, умінь і навичок;
 • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
 • можливість використання матеріалів інших авторів;  
 • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача