UA Рус

Когнітивні предиктори математичної успішності учнів

29 липня 2021 1613 Друк
(0)
Опубліковано 07.03.2019
Цитування

Кліш П. А. Когнітивні предиктори математичної успішності учнів / П. А. Кліш, М. С. Заяць // Педагогічний пошук. - 2019. - № 1. - С. 29–30.

Автори Кліш П. А.
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Анотація

Аналізуються компоненти спеціальних математичних здібностей, що забезпечують успіх математичної діяльності. Розглядаються характеристики когнітивних процесів, які, згідно з результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, виступають предикторами розвитку математичної компетентності учнів. Розкриваються особливості зв’язку вербального і невербального інтелекту, академічної успішності в математичних дисциплінах.

Ключові слова: вербальний і невербальний інтелект, когнітивні предиктори математичної діяльності, математична успішність, спеціальні математичні здібності.

Klish P. A., Zaiats M. S. Cognitive Predictors of the Pupils’ Achievements in Mathematics.

The components of special mathematical abilities favoring progress in Mathematics are analyzed in the article. Characteristic features of the cognitive processes are investigated. According to the results of the scientific research they are considered to be the predictors of the development of the pupils’ mathematical competence. The peculiarities of interaction between verbal and non-verbal intelligence and academic achievements in subjects related to Mathematics are revealed.

Key words: verbal and non-verbal intelligence, cognitive predictors of mathematical activity, mathematical success, special mathematical abilities.

Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку суспільства, пов’язаних зі швидким розвитком усіх сфер життя, загальною технізацією і провідною роллю науки, основним ресурсом людини є високий рівень інтелекту, широка ерудованість та розвинені спеціальні здібності. У такому контексті важливого значення набуває виявлення дітей, які мають потенційно високий рівень інтелекту і значні розумові здібності для їх подальшого цілеспрямованого розвитку. Відповідно, постає проблема пошуку ефективних прогностичних показників. Тривалий час вважалося, що таким показником виступає інтелект, проте результати 45-річного лонгітюдного дослідження Дж. Стенлі показали, що результати математичного тесту набагато тісніше корелюють із життєвими досягненнями, ніж тести інтелекту. Отже, актуальним є уточнення отриманих результатів та виявлення конкретних параметрів когнітивних процесів і математичних здібностей, за якими можна прогнозувати успішність діяльності.

Мета дослідження – на основі аналізу результатів психологічних досліджень структури інтелектуальних здібностей запропонувати набір імовірних предикторів математичної успішності учнів.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню компонентів математичних здібностей, від рівня розвитку яких залежить математична успішність, та особливостей когнітивних процесів, які можуть виступати її безпосередніми предикторами, присвячено дослідження вітчизняних учених – Г. П. Антонової, І. В. Дубровіної, Ю. В. Ковас, В. А. Крутецького, Ю. В. Кузьміної, І. А. Льовочкіної, С. Б. Малих, О. Н. Менчинської, Є. Б. Місожнікової, В. І. Моросанової, С. О. Скворцової, Т. Н. Тихомирової, Л. О. Трофименко та зарубіжних дослідників – Дж. Глуттінга, Н. Джордан, Д. Каплана, Д. Клементса, С. Кросса, М. Мазокко, К. Мак-Грю, С. Рамінені, Дж. Сарама, Р. Томпсона.

Підпишіться на email розсилку!

Місце в рейтингу новин: 266 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача