UA Рус

Інклюзивна освіта у закладі загальної середньої освіти

(0)
Опубліковано 19.06.2019
Цитування

Романюк С. В. Інклюзивна освіта у закладі загальної середньої освіти / С. В. Романюк, В. В. Коць // Педагогічний пошук. - 2019. - № 2. - С. 39–47.

Автори Романюк С. В.
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Анотація

Охарактеризовано стан інклюзивної освіти в Україні та на Волині зокрема, різні порушення в розвитку дітей, що потребують інклюзії, та поради вчителеві щодо кожної групи.

Ключові слова: корекційне навчання, обмежені можливості, особливі освітні потреби.

Romaniuk S. V., Kots V. V. Inclusive Education at General Secondary Education.

The state of inclusive education in Ukraine and in Volyn, in particular, various violations in the development of children in need of inclusion, and advice to the teacher on each group are characterized.

Key words:correctional training, limited possibilities, special educational needs.

Пріоритетним завдання Нової української школи є створення інклюзивного освітнього середовища. Із 1 вересня 2017 року всі українські діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах відповідно до змін до Закону України «Про освіту».

Наша область із кожним роком збільшує охоплення дітей з особливими освітніми потребами. На сьогодні в 193 закладах загальної середньої освіти у 391 класі для 487 дітей організовано інклюзивне навчання.

Найбільше маємо таких закладів у містах: Луцьк (10 закладів, 32 класи, 47 учнів), Ковель (7 закладів, 22 класи, 29 учнів), Володимир-Волинський (5 закладів, 26 класів, 42 учні), Нововолинськ (6 закладів, 11 класів, 11 учнів). У районах: Любешівському (18 закладів, 39 класів, 48 учнів), Маневицькому (12 закладів, 20 класів, 28 учнів), Камінь-Каширському (13 закладів, 34 класи, 37 учнів), Луцькому (11 закладів, 18 класів, 25 учнів), Рожищенському (8 закладів, 22 класи, 23 учні); в ОТГ: Любомльській (4 заклади, 11 класів, 14 учнів), Турійській (3 заклади, 12 класів, 13 учнів), Колківській (5 закладів, 11 класів, 12 учнів), Голобській (2 заклади, 6 класів, 10 учнів), Колодяжненській (4 заклади, 7 класів, 9 учнів). Підтримку учнів цієї категорії в освітньому просторі забезпечують 242 асистенти вчителя, 79 корекційних педагоги. Діти з особливими освітніми потребами можуть отримувати якісні освітні послуги і в спеціальних закладах освіти. В нашій області їх функціонує дев’ять (три навчально-реабілітаційних центри та шість спеціальних закладів), у яких навчаються діти з порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, з інтелектуальними порушеннями.

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграцією їх у суспільство актуальним є підготовка педагогічних кадрів для роботи в інклюзивних класах, інтернатних закладах освіти, інклюзино- ресурсних центрах.

Для забезпечення якісних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами у ВІППО проводяться курси підвищення кваліфікації для педагогів, які працюють в інклюзивних класах, групах, вихователів і працівників інтернатних та спеціальних навчальних закладів освіти. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітяни ознайомлюються не тільки з терміном «інклюзія», а й вчаться втілювати особливу методологію. Знайомляться із нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, опрацьовують циклограму управлінських дій навчального закладу, складають індивідуальні програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, ознайомлюються з особливостями організації інклюзивного освітнього середовища.

В інституті забезпечено роботу:

– постійно діючих семінарів «Інклюзія в Новій українській школі: виклики сьогодення», «Науково- методичний інклюзивно-аналітичний супровід ресурсних центрів», «Інклюзивна освіта в дошкіллі: організація роботи асистента вихователя в інклюзивній групі», «Співробітництво різнопрофільних фахівців в інклюзивному закладі»;

– семінарів-практикумів «Шляхи формування інклюзивного середовища для дітей з особливими освітніми потребами»; «Формування життєвих компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами на уроках СПО як умова їх соціальної інтеграції»;

– тренінгу «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати»;

– круглого столу «Інклюзія в Новій українській школі: виклики сьогодення»;

– засідань школи молодого вихователя інтернатних навчальних закладів освіти;

– занять та консультативно-методичної допомоги з питань організації і впровадження інклюзивної освіти.

За програмою підготовки вчителів початкового навчання до роботи в перших класах Нової української школи в червні–листопаді, проводились тренінги з педагогами області.

На основі типової освітньої програми розроблено програму підготовки асистентів вчителя, які працюють у перших класах НУШ. Із 6 по 13 листопада 76 педагогів Волині пройшли навчання на семінарах-тренінгах.

Фахівцями відділу систематично вивчається досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи й області, що презентується на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, висвітлюється на сайті інституту, на сторінках науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».

С. В. Романюк з 14 по 19 січня у складі делегації від України ознайомилася з передовим досвідом Естонії в контексті інклюзивної освіти, на міжнародній конференції «Від інтеграції до інклюзії» в м. Брест (Білорусь) презентувала досвід упровадження інклюзивної освіти в Україні й на Волині зокрема.

Методисти відділу з питань інклюзивної освіти є постійними учасниками тренінгів для працівників освітньої сфери, конгресів, конференцій:

– тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати», м. Запоріжжя, С. В. Романюк;

– тренінг «Інклюзивне навчання в ЗЗСО», м. Ірпінь, С. В. Романюк;

– обласна науково-практична конференція «Психологічна служба Волині: досвід та перспективи розвитку», м. Луцьк, В. В. Коць.

На сайті інституту, окремій веб-сторінці «Інклюзивна освіта», забезпечується науково-методичний та практичний супровід з питань організації та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.

Методистами відділу подано рецензії на методичні рекомендації, збірники, посібники (10), розроблено методичні рекомендації: Р. Є. Барановська «Методична робота в інтернатних навчальних закладах»; С. В. Романюк «Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами». Велика увага приділяється педагогічній практиці на базі ЗЗСО, ЗДО та інтернатних закладів освіти, де слухачі можуть ознайомитися із системою роботи закладів, які мають досвід упровадження інклюзивної освіти, з системою роботи асистентів учителів, вихователів, корекційних педагогів.

Як результат ефективного впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти області, поширення досвіду роботи кращих педагогів і методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами була участь п’яти педагогів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Вчитель інклюзивного класу» і перемога (ІІ місце) у ІІІ турі вчителя інклюзивного класу НВК – ліцей № 10 м. Луцька В. В. Щебет, а також активна участь (69 робіт) у ХХІV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» в номінації «Освіта дітей з особливими потребами (спеціальна та інклюзивна освіта).

Саме зараз черговим революційним кроком у системному реформуванні інклюзивної освіти стало створення сучасних інклюзивно-ресурсних центрів. Із 1 вересня 2018 року вони заміняють застарілу мережу ПМПК (психолого-медико-педагогічних консультацій) по всіх областях України, а їх послуги безпосередньо наближено до дітей на місцях. У нас на Волині відкрито 19 інклюзивно-ресурсних центрів, у яких працює 93 фахівці. Це установи, в які зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 18 років для комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних і реабілітаційних послуг.

Мета ІРЦ: якнайкраще сприяти розвитку дитини; надання можливостей батькам, педагогам отримати широкий доступ до ресурсів і послуг; швидке реагування на усунення прогалин. Створення та подальший розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів як одного з основних джерел надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ям є важливим напрямом реформування системи освіти в Україні На виконання статті 59 Закону України «Про освіту», відповідно до Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 617, з метою модернізації системи підвищення кваліфікації керівних кадрів, підтримки інклюзивної освіти, методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти щодо навчання дітей з особливими потребами, з 1 червня 2019 року внесено зміни у структуру ВІППО: відділ з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти реорганізовано у відділ управління закладами освіти і запрацював ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.

Підпишіться на email розсилку!

Місце в рейтингу новин: 177 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача