UA Рус

МОН надало рекомендації щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану

23 травня 2023 1382 Друк
МОН надало рекомендації щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану

Одним із пріоритетів МОН є забезпечення права на безперервне здобуття освіти українських учнів, які наразі в умовах воєнного стану змушені перебувати у різних обставинах. З цією метою міністерство надало рекомендації щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. В службі освітнього омбудсмена виділили важливі моменти із рекомендацій та надали роз’яснення до них.

Зменшення навантаження на дітей, які перебувають за кордоном та навчаються у двох школах

Під час організації навчання учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються водночас очно у школі країни перебування та дистанційно у школі України, щоб зменшити навантаження на цих учнів, необхідно за можливості оптимізувати освітній процес та враховувати результати навчання з тих предметів, які учні опановують у закордонній школі. Для цього, зокрема:

 • складати розклад онлайн-уроків з урахуванням, за можливості, зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування;
 • не вносити до розкладу онлайн-уроків ті предмети, вивчення яких передбачено у закордонній школі;
 • не вносити до розкладу предмети (курси) вибіркового освітнього компонента;
 • застосовувати, за можливості, асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків;
 • використовувати національну платформу для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», що надасть можливість дітям опановувати українську програму в зручний для них час. А функціонал «Кабінет учителя» надасть змогу педагогу ставити завдання і відстежувати навчальний прогрес дитини. Якщо в закладі освіти є певна кількість учнів одного класу навчання, які одночасно здобувають освіту в українській та закордонній школах, на платформі ВШО можна організувати для них віртуальний клас.

Для оптимізації освітнього процесу та врахування в розкладі онлайн-уроків навчання дитини в закордонній школі її батьки, інші законні представники можуть взяти в закладі освіти, де навчається дитина за місцем перебування, інформаційну довідку, в якій зазначаються час перебування дитини в школі протягом дня, перелік предметів, що вивчаються в навчальному році, особливості системи оцінювання, яку використовують у закладі освіти, та найвищий і найнижчий бали. 

Також для зменшення навантаження учні за заявою батьків, законних представників можуть бути переведені на індивідуальну форму здобуття освіти. Під час розроблення індивідуального навчального плану МОН пропонує враховувати освітню програму і навчальний план закладу освіти, в якому навчається дитина в країні перебування.

Батьки, законні представники дитини можуть надіслати закладу освіти підписаний ними індивідуальний навчальний план або його скановану копію будь-якими зручними засобами зв’язку.

 Оцінювання результатів навчання учнів, що навчаються за кордоном

Керуючись абзацом 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», МОН рекомендує здійснювати оцінювання результатів навчання учнів, які здобувають освіту одночасно в закладі освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі та відповідають предметам української типової освітньої програми, на підставі результатів, отриманих у закордонній школі.

Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему в межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування оцінюють вчителі українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами поточного, тематичного, підсумкового оцінювання за семестр. Під час семестрового оцінювання рекомендується зараховувати всі оцінки, які отримав здобувач упродовж цього семестру в будь-якому закладі освіти за місцем тимчасового перебування в Україні чи за кордоном, зокрема приватному та незалежно від форми здобуття освіти. 

За рішенням педагогічної ради під час оцінювання дозволяється враховувати результати навчання із відповідних предметів (музика, фізична культура та інші), отримані учнями у позашкільних закладах освіти. 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У методичних рекомендаціях МОН звертає увагу, що річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки може враховуватися динаміка особистих результатів навчання здобувача з предмета та сформованість у нього вміння застосовувати набуті знання.

 Оцінювання учнів за відсутності в них задокументованих результатів оцінювання за певний період

За відсутності в тимчасово переміщених учнів та учнів із тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання можна здійснювати за результатами ІІ семестру, а за ІІ семестр – з урахуванням оцінювання за І та поточного оцінювання в ІІ семестрі за наявності. 

Заклади освіти, у яких тимчасово навчалися переміщені учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронних журналу і щоденника із попереднього або тимчасового місця навчання.

Підпишіться на email розсилку!

За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженого відповідним наказом, семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за шкалою «зараховано»/«не зараховано» у випадках:

 • відсутності через об’єктивні причини задокументованих результатів;
 • через відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
 • у разі пропуску учнем понад 50% уроків із певного предмета;
 • у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в закладі загальної середньої освіти України;
 • під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку. В окремих випадках річне оцінювання може здійснюватись упродовж І семестру наступного навчального року.

Оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою організується згідно з Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

 Зарахування до закладу освіти

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Згідно з Порядком, для того, щоб дитину зарахували до першого класу, один із батьків до 31 травня має подати керівнику закладу необхідні документи. МОН рекомендує в умовах воєнного стану в необхідних випадках приймати заяви батьків та інших законних представників для зарахування дітей, зокрема до 1 та 5 класів, без дотримання терміну 31 травня.

 Зарахування учнів до закладів освіти після повернення в Україну, переведення до наступного класу, зарахування результатів навчання

Зарахування  до закладу освіти дітей, які вимушено перебувають за кордоном, здійснюється згідно з наказом МОН від 28 березня 2022 року № 274 на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників, поданої у зручний для заявника спосіб.

Діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, після повернення в Україну зараховуються до закладів загальної середньої освіти, де навчалися до вимушеного переміщення, або в інші заклади загальної середньої освіти України.

При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, МОН рекомендує враховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

Бажано, щоб довідка містила таку інформацію:

 • ім’я та прізвище, дата та місце народження здобувача;
 • назва закладу освіти та період навчання учня в ньому;
 • клас навчання;
 • перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчалися;
 • результати навчання;
 • система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;
 • дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі здобувача освіти.

Керуючись абзацом 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», МОН рекомендує учням, які навчалися тільки в закладі освіти країни перебування, зараховувати результати навчання з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом української школи.

Дітям, які за кордоном, не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання, згідно з частиною 5 статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

У випадку навчання в закладі освіти країни тимчасового перебування й одночасно в закладі освіти України (за дистанційною, сімейною або екстернатною формами), зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа» або в закладі освіти, який є його партнером, визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне. Також не потребують окремого визнання результати навчання, отримані дітьми у закладах освіти країн перебування, де впроваджувались українські освітні програми. Після повернення в Україну ці діти зараховуються до закладів освіти та переводяться на наступний рік навчання в установленому порядку на підставі результатів оцінювання, проведеного закладом країни перебування, за умови надання інформаційної довідки про підтвердження навчання.

 Зарахування до закладів освіти та підсумкове оцінювання дітей, які проживають на неконтрольованій, деокупованій або території населених пунктів на лінії зіткнення

Діти, які проживають або проживали на неконтрольованій, деокупованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатися за однією з форм здобуття освіти, поновлюються в закладі освіти, учнями якого вони були, або зараховуються до іншого закладу освіти України на підставі заяви одного з батьків/законних представників (пункт 7 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання). Для таких учнів рекомендується провести предметні діагностичні роботи за попередній рік навчання і здійснити підсумкове річне оцінювання протягом І семестру. За результатами діагностування заклад освіти розробляє індивідуальні програми коригувального навчання, спрямовані на підготовку дітей до річного оцінювання за попередній рік навчання та організації подальшого освітнього процесу. Для організації коригувального навчання МОН рекомендує використовувати додаткові години, передбачені освітньою програмою закладу.

 Зберігання особових справ учнів за відсутності відомостей щодо місця їх перебування/проживання

Якщо відсутні будь-які відомості щодо місця проживання чи місцеперебування учнів із неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій, учнів, які перебувають за кордоном, МОН рекомендує не відраховувати таких учнів із закладу освіти й зберігати у закладі їхні особові справи та результати оцінювання попередніх років. Водночас МОН звертає увагу на необхідність встановлення зв’язку з цими учнями або їхніми батьками, іншими законними представниками.

 Отримання документів про здобуття освіти за кордоном

Свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України видається дітям, які перебуваючи за межами України здобували освіту в українському закладі освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності. У разі завершення здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладах освіти інших держав і отримання здобувачем відповідних документів застосовується процедура визнання документів про освіту, яка здійснюється в установленому законодавством України порядку. Учням випускних класів, які  навчались у закладі освіти країни перебування, проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території, та за певних обставин не отримали документ про здобуття освіти відповідного рівня, надається можливість пройти підсумкове (річне) оцінювання в одному з українських закладів освіти як екстернам і отримати документ про освіту українського зразка. Екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти протягом одного навчального року.

 Видача характеристики за місцем навчання

У межах автономії закладів загальної середньої освіти при організації документообігу можлива видача характеристик на здобувачів освіти на прохання:

Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:


Вам також може сподобатись

Показати більше

Нещодавні матеріали бібліотекки

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

Новина додадана до збережених

Перейти до кабінету
x
x
Статус користувача