Пошук по сайту
Державний заклад вищої освіти

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Затверджено
Преміум
Связаться с ВУЗом
1 відгук Добавить в избранное
  • Прохідний бал: от 89
  • Бюджетных мест: 3455
  • 11 програм
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Післядимломна освіта::
Курси підготовкі до ЗНО:
Підготовче відділення:
Аспірантура, докторантура:

Направления подготовки

dasda

Структура ВНЗ

Грустный реторический вопрос скатился по его щеке и он продолжил свой путь. По дороге встретил текст рукопись. Она предупредила его: «В моей стране все переписывается по несколько раз. Единственное, что от меня осталось, это приставка «и».

Центральний інститут післядипломної освіти (надалі – ЦІПО) є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, лідером й одним із найстаріших державних вищих навчальних закладів у навчанні дорослих в Україні з функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.

Місія ЦІПО полягає у забезпеченні суспільно-педагогічних запитів і потреб в якісно новому фаховому рівні педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти, державних службовців, здатних відповідально й ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах високої конкуренції, нестабільності та постійних змін у професійному середовищі.

Мета ЦІПО – організація неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти, державних службовців відповідно до сучасних суспільних запитів і вимог та індивідуальних потреб слухачів через різноманітні види, форми та інноваційні моделі підвищення кваліфікації.

Ліцензія: рішення МАК від 17.02.1994, протокол № 9 (вперше), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення)

вфівфівфів

Абітурієнтам

Навчання в Університеті проводиться з використанням сучасних інтерактивних технологій Навчальний процес в Університеті забезпечують понад 200 викладачів, більш ніж 75 % з яких докторів та кандидатів наук. Зарахування навчання - за результатами тестування, співбесіди Форма навчання – денна, заочна Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі УніверситетуДо послуг студентів: навчальні корпуси, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, кафе

Для вступу подаються:

  • документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
  • свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство; військовий квиток або посвідчення про приписку (та копія) – для військовозобов’язаних;
  • документ (та копія) державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) (та копія) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи (та копії), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності). чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; оригінал та копію ідентифікаційного коду.

А також: папка для паперів на зав’язках та швидкозшивач; 8 файлів.

Подробнее о ВУЗе

Навчання в Університеті проводиться з використанням сучасних інтерактивних технологій Навчальний процес в Університеті забезпечують понад 200 викладачів, більш ніж 75 % з яких докторів та кандидатів наук. Зарахування навчання - за результатами тестування, співбесіди Форма навчання – денна, заочна Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі УніверситетуДо послуг студентів: навчальні корпуси, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, кафе Для вступу подаються: документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство; військовий квиток або посвідчення про приписку (та копія) – для військовозобов’язаних; документ (та копія) державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) (та копія) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); документи (та копії), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності). чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; оригінал та копію ідентифікаційного коду. А також: папка для паперів на зав’язках та швидкозшивач; 8 файлів.

ВНЗ на карте:

Поделиться в:
Додати ВУЗ
Общее положение в рейтинге: 4 місце
Рейтинг 3 из 5 на основе 1 оцінок
Коментарі {1}

Чтобы оставить свой комментарий, необходимо зарегистрироваться.

30.10.2019
вфівфівфів

Відповісти

ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

Університет здійснює комплексну освітню підготовку управлінців - професіоналів сфери освіти, в першу чергу з числа резерву на заміщення керівних посад, визначеного Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, обласними (Київським і Севастопольським міськими), районними (міськими) департаментами та управліннями освіти і науки, навчальними закладами; фахове зростання керівних і педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, перепідготовка, спеціалізація, стажування тощо), проводить ґрунтовну науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих, проблем професійного розвитку цих категорій фахівців, сприяє впровадженню в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики; виконує функції Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру післядипломної педагогічної та безперервної освіти.

 

Зв’язатись з ВУЗом будет в две строки вот таким вот большим как все думают

Тут какой-то текст должен быть в две строки возможно
Выберите направление подготовки