Укр Рус

Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти

(0)
Опубліковано 10.12.2018
Цитування

Дем'янюк О. Й. Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти / О. Й. Дем'янюк // Педагогічний пошук. - 2018. - № 4. - С. 9–12.

Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Аналізується зовнішнє середовище закладу середньої освіти, визначається специфіка його функціонування з огляду на вплив діяльності ЗСО, кількісні та якісні показники шкільного колективу, висвітлюється пріоритетність впливу різних чинників зовнішнього оточення, досліджується його вплив на ефективність управлінської діяльності дирекції закладу середньої освіти. Все це розглядається під кутом уважного вивчення та копіткого аналізу зовнішнього освітнього середовища, в якому функціонує сучасний заклад середньої освіти.

Ключові слова: заклад середньої освіти, управління закладом освіти, зовнішнє середовище закладу середньої освіти.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасні зарубіжні технології освітнього менеджменту, які щоразу більше запроваджуються в Україні, спонукають керівників закладів освіти шукати нові підходи й закладати в свою діяльність новий зміст. Тож не дивно, що в таких закладах зростає ефективність діяльності педагогічного колективу, покращується моральний клімат, по висхідній рухається співпраця закладу освіти із зовнішнім оточенням – органами державної влади, громадськими організаціями, установами тощо. Тому важливою вбачається роль позашкільного середовища як фактора зростання ефективності роботи закладу середньої освіти. Важливим аспектом, який потребує уважного вивчення та копіткого аналізу, є зовнішнє освітнє середовище, в якому функціонує ЗСО. Зважена оцінка цього середовища, аналіз його впливу на розвиток внутрішньошкільних процесів дозволить директорові й педагогічному колективу школи значно ефективніше вирішувати більшість завдань, які сьогодні ставить українське суспільство. Системний управлінський підхід, побудований на всебічному використанні результатів аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, дозволить спрогнозувати необхідні найближчі та віддалені зміни в шкільному колективі. У діяльності будь-якої організації – а заклад середньої освіти тут не є винятком – зовнішнє середовище проявляє себе як незалежне від внутрішньошкільних чинників і виступає головним елементом формування корпоративної стратегії. З огляду на це школа має адекватно реагувати на зовнішні зміни, якщо хоче й надалі працювати на освітньому ринку. Особливо актуально це в умовах переходу до інституту об’єднаних територіальних громад, а відтак утвердження своєї ефективності порівняно з іншими закладами середньої освіти відповідної ОТГ. Пам’ятаймо, що школа може припинити своє існування / бути реорганізованою й через ворожість зовнішнього середовища, окремих посадових осіб.

Аналіз досліджень із цієї проблеми. Базові питання управління закладами середньої освіти розроблялися не одним поколінням науковців, педагогів-практиків, експертним середовищем. Помітно менше наукових праць присвячено впливу зовнішніх чинників на діяльність закладу середньої освіти. Здебільшого дослідники вивчали проблеми взаємодії, взаємовпливу зовнішнього середовища та закладу вищої освіти (В. Зінченко, Я. Малихіна та ін.) [1].

Щоправда, не всі тези та висновки, зроблені авторами цих праць, можна використати в роботі закладу середньої освіти, особливо в сільській місцевості.

Формулювання мети та завдань статті. З огляду на стан розробки проблеми впливу зовнішнього середовища на ефективність роботи закладу середньої освіти розглянемо процесс функціонування загальноосвітньої школи в умовах впливу зовнішнього середовища. Насамперед нас буде цікавити фактор впливу зовнішніх чинників на ефективність прийняття управлінських рішень дирекцією школи, особливості взаємовпливу різних чинників зовнішнього середовища.

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 168 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача