Укр Рус

Підготовка вчителя до виховання учнів на національних цінностях: теоретичні аспекти

06 августа 2021 1638 Печать
(0)
Опубліковано 19.06.2019
Цитування

Мочкін С. А. Підготовка вчителя до виховання учнів на національних цінностях: теоретичні аспекти / С. А. Мочкін // Педагогічний пошук. - 2019. - № 2. - С. 16–18.

Автори Мочкін С. А.
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Висвітлюються основні теоретичні аспекти проблеми підготовки вчителя до виховання учнів на національних цінностях. Конкретизовано зміст поняття «національні цінності», визначено роль і місце пам’яток історії і культури серед них.

Ключові слова: архітектура й образотворче мистецтво, виховання, духовність, національні цінності, пам’ятки історії і культури.

Mochkin S. A. Teacher Training for Students’ Upbringing on National Values: Theoretical Aspects.

The main theoretical aspects of teacher training for the students’ upbringing on national values are covered. The term “national values” is specified, the role and place of historical and cultural monuments among them are determined.

Key words: architecture and fine arts, upbringing, spirituality, national values, historical and cultural monuments.

Актуальність питання. Нині триває розбудова національної державності, відродження культури України, гостро постає проблема підготовки вчителя до формування в учнів системи загальнолюдських та національних цінностей, що відповідає сучасним потребам людини і суспільства та, одночасно, спирається на історико-культурні здобутки нашого народу.

Постановка проблеми. Сьогодні як ніколи головним питанням постає виховання свідомих громадян України, для яких «народ і держава» – єдині, а «правильне виховання» полягає в цілеспрямованому формуванні української нації, яка знає своє коріння, свою історію та культуру. Тому справжнє реформування в Україні має починатися із національних цінностей, громадянського виховання і гуманізму. Як писав великий український педагог К . Ушинський: «Усяке істотне, а не позірне поліпшення в побуті народу, усяка істотна реформа повинна ґрунтуватися на внутрішній, духовній реформі, на русі вперед, який відбувається в самому дусі народу, бо тільки з цих духовних реформ виростають самі собою тривкі зовнішні реформи… Надати ж швидкість народному розвиткові може тільки свідоме, розумне виховання й розумне навчання, вони пробуджують розум народу, дають волю його свідомості і збагачують його знаннями, до яких він досвідом не добрався б за багато сотень років» [18, c. 314–315].

Сучасні політичні, соціально-економічні та військові виклики вимагають усебічної перебудови виховного процесу. Ми повинні прийняти європейські цінності, але водночас і зберегти свою національну ідентичність. К. Ушинський стверджував, що виховання має національно-ментальну основу: «...який характер народу, такий і характер виховання». На його думку, почуття національного є вроджене, вічне і властиве кожній людині, є даром Божим, має глибинне генетичне вкорінення у психіку й виявляє себе підсвідомо [18, с. 317].

Мета статті: охарактеризувати теоретичні аспекти підготовки вчителя до виховання учнів на національних цінностях.

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні засади національного виховання закладено у дослідженнях українських учених М. Боришевського, Д. Віконської, О. Кульчицького, Ю. Липи, В. Москальця, Ю. Римаренка, І. Сікорського, Б. Цимбалюка, Д. Чижевського, М. Шлемкевича, В. Яніва, Я. Яреми та інших. У їхніх працях глибоко відображена національна ідея, духовність, демократичні засади навчання і виховання, гуманістичні цінності [6, с. 120].

Загальнофілософські та психолого-педагогічні положення про сутність і значення цінностей у навчально-виховному процесі обґрунтували С. Анісімов, І. Бех, М. Боришевський, О. Вишневський, В. Лутай, О. Сухомлинська; про національні цінності як соціально-культурні та духовні норми етносу писали Л. Алімова, М. Євтух, В. Кузь, Ю. Римаренко, З. Сергійчук, Д. Тхоржевський, С. Шевченко [1; 15; 16].

Над проблемою формування національних цінностей працювали чимало педагогів сьогодення, серед яких: В. Довбишенко, П. Дроб’язко, Р. Захарченко, П. Ігнатенко, В. Каюков, В. Кузь, І. Мартинюк, Ю. Руденко, З. Сергійчук, М. Стельмахович, Б. Ступарик, Є. Сявавко та інші. В основу змісту національного виховання вони вкладали історико-культурну народну спадщину [6, с. 121–122].

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 256 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача