Укр Рус

Використання методу кейсів у навчанні географії

(0)
Опубліковано 22.09.2017
Цитування

Григор’єва Н. В. Використання методу кейсів у навчанні географії / Н. В. Григор’єва // Педагогічний пошук. - 2017. - № 3. - С. 26–30.

Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Розкрито суть методу кейсів, його значення у навчанні географії. Розроблено практичні рекомендації вчителям щодо створення та використання текстів кейсів, наведено приклади кейсів до різних тем.

Ключові слова: інтерактивне навчання, ситуаційна методика, компетентності, дискусія, моделі кейсів.

Постановка проблеми. Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Досягнути цього можливо за рахунок інноваційного підходу, створюючи інтерактивне навчальне середовище. Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, у ході якого вони навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях.

Навчати учнів критично мислити, ухвалювати рішення, аналізувати, плідно спілкуватися потрібно на уроках з усіх предметів, у тому числі з географії. Для цього слід добирати відповідні методи: ділові та рольові ігри, навчальні групові дискусії, «мозковий штурм», проблемне навчання тощо. Однією з інтерактивних технологій є ситуаційна методика (кейс- метод, метод ситуаційного аналізу, аналізу конкретних ситуацій – кейс-стаді), що набула популярності в Англії, США, Німеччині, Данії та інших країнах, розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейєм та К. Єйтс.

Ефективність використання методу кейсів досягається за умови поєднання його з традиційними методами навчання, які сприяють формуванню в учнів базових, визначених програмою знань і вмінь, у той час як кейс реалізує ситуативне навчання, пов’язане з практикою, пошуком, дискусією і забезпечує розвиток аналітичних, творчих, комунікативних, соціальних навичок особистості. Адже, як зазначено у пояснювальній записці до нової навчальної програми з географії (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804), людині «для успішної реальної діяльності сьогодні не достатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити і працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків».

Аналіз досліджень і публікацій. Інформацію про методологічні основи, теоретичні підходи, класифікації, форми та структуру методу кейсів можна знайти у працях зарубіжних і вітчизняних науковців. У дослідженнях Ш. Бобохужаєва, Е. Михайлової, Ю. Сурміна та інших розглядаються питання сутності методу кейс-стаді. У роботах С. Ковальової, Ш. Бобохужаєва, Ю. Сурміна та інших розробляється класифікація кейсів. Праці А. Сидоренка, П. Шеремети, Г. Каніщенка та інших орієнтовано на моделювання кейсів. Збільшується кількість літератури, присвяченої методиці розробки та навчання із використанням кейсів (А. Долгоруков та ін.).Однак проблема подальшого використання кейс-методув Україні ще недостатньо досліджена. Потребує істотного стимулювання упровадження цього методу в практику навчання, розробка та конструювання кейсів з різних навчальних дисциплін, а також активізація комунікації фахівців у цій сфері.

Метою статті, з огляду на сформульовану проблему та аналіз досліджень із теми, є мотивація вчителів до використання методу кейсів у процесі навчання географії, що зумовлено сучасними тенденціями розвитку освіти, її орієнтацією не стільки на здобуття конкретних знань, скільки на формування умінь і навичок критично мислити, аналізувати, узагальнювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати знання в життєвих ситуаціях.

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 255 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача