Укр Рус

Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами

(0)
Опубліковано 07.03.2019
Цитування

Романюк С. В. Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами / С. В. Романюк // Педагогічний пошук. - 2019. - № 1. - С. 37–40. 

Автори Романюк С. В.
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Концепція «Нова українська школа» стала рушієм для прийняття Закону України «Про освіту», де визначено, що «особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту».

Нова школа повинна враховувати права, здібності та потреби дитини, а не йти за «написаною нагорі інструкцією». Саме за таким принципом уже сьогодні важливо використовувати сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами і створювати умови для навчання спільно з однолітками відповідно до індивідуальної програми розвитку, з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей та з наданням психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

Ключові слова: технологія, адаптація, модифікація, індивідуальний підхід, технології інклюзивного навчання, дитина з особливими освітніми потребами, корекційне навчання.

Romaniuk S. V. Modern Training Technologies for People with Special Educational Needs.

The New Ukrainian School was the driver for adoption of the Law of Ukraine on Education, which states that “a person with special educational needs is a person who needs additional permanent or temporary support in the educational process in order to ensure his right to education”. The new school should take into account the rights, abilities and needs of a child, and not follow the “above-described instruction”. It is on this principle that today it is important to use modern training technologies for people with special educational needs and to create conditions for studying with their peers in accordance with the individual development program, taking into account individual needs and opportunities, and providing psychological, pedagogical, correctional and developmental services.

Key words: technology, adaptation, modification, individual approach, technology of inclusive education, child with special educational needs, correctional training.

Постановка проблеми. «Ми розуміємо, що інклюзивна освіта дозволить дітям з особливими освітніми потребами відчувати себе рівними в українському суспільстві. Це право таких дітей на самостійне життя. Це можливість їхнього подальшого працевлаштування. Це їх шанс мати друзів і товаришів. І я вірю, що вже в близькому майбутньому українське суспільство буде таким, де цінують кожного і яке буде відкрите для всіх», – підкреслила Марина Порошенко. Одним із пріоритетних завдань Нової української школи є формування інклюзивного освітнього середовища.

Упровадження інклюзивного навчання в систему освіти України є відображенням об’єктивних вимог демократичного суспільства, що має на меті забезпечити право на освіту всім, у тому числі людям з особливими освітніми потребами. Пов’язано це з тим, що, на жаль, збільшується кількість дітей, які потребують корекційного навчання. На сьогодні в нашій області організовано навчання у 391 класі 193 закладів освіти для 487 дітей з особливими потребами. Цей процес має інноваційний та творчий характер, тому що пов’язаний з постійним пошуком більш досконалих і, як наслідок, більш ефективних способів організації навчання з урахуванням особливостей освітніх потреб його учасників. Однією з умов забезпечення інклюзивного навчання є організація нових підходів до підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі, спеціальна підготовка викладацького складу: освоєння вчителями корекційної педагогіки, спеціальної психології, певних технологій навчання, які забезпечують можливість індивідуального підходу до таких учнів. Упровадження чіткості та структурованості в практику інклюзивного навчання забезпечить уникнення методу «проб та помилок». Обов’язковим є знання технологічних підходів, принципів та конкретних методик роботи з цими людьми. Інформаційно-технічна революція, що охопила всі сфери діяльності, перетворилася в глобальний прискорювач соціально-педагогічного прогресу, підвищення рівня освіти та якості життя людей з особливими потребами. Інновації у вигляді технологій інклюзивного навчання, які сьогодні супроводжують систему освіти, здійснюють серйозний вплив на характер педагогічних процесів, професійних стосунків, їх удосконалення та гармонізацію. Особливу актуальність ці технології набувають у сучасній Україні, де йдуть докорінні зміни сфери навчання цих людей. У педагогічній діяльності триває процес відмови від багатьох стереотипів часів Радянського Союзу, коли вважалося, що людям з особливими потребами достатньо державної допомоги, а освіта зовсім не обов’язкова [2].

Важливим завданням методичної служби є сприяти формуванню готовності педагогічних кадрів до роботи з такими дітьми в умовах інклюзивного навчання. Щоб досягти успіху та задовільнити потреби учнів, зумовлені їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими відмінностями, освітянам необхідно змінювати методи навчання, навчальне середовище, матеріали тощо. Технологічно підготовленому фахівцеві значно легше освоїти професійну специфіку роботи із людьми з особливими освітніми потребами та ефективно виконувати свої професійні функції. Звичайно, на стадії експерименту зарано говорити про технологізацію інклюзивного процесу в цілому, але в багатьох його напрямах уже визначено певні алгоритми на відповідні технології, процес розширюється та вдосконалюється, і тут головне – запровадити системність, послідовність та наступність.

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 95 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача