Укр Рус

Рефлексія як механізм удосконалення професійної діяльності вчителя географії

(0)
Опубліковано 26.09.2018
Цитування

Григор'єва Н. В. Рефлексія як механізм удосконалення професійної діяльності вчителя географії / Н. В. Григор'єва // Педагогічний пошук. - 2018. - № 3. - С. 56–58.

Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Розкрито роль рефлексії у професійному розвитку педагога. Представлено методи формування рефлексивних умінь у вчителів географії в процесі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: рефлексія, педагогічна рефлексія, рефлексивні вміння, професійний розвиток учителя, післядипломна педагогічна освіта.

Постановка проблеми. Нова українська школа потребує вчителя «нового» типу, який володіє сучасними методами і технологіями освіти, мобільно реагує на зміни, що відбуваються в освітньому просторі, постійно вдосконалює свою майстерність.

Сучасний учитель для забезпечення ефективності навчального процесу повинен вміти аналізувати, рефлексувати свої дії, свій емоційний стан, знати критерії власної діяльності. Актуальним у цьому контексті є формування в педагогів уміння проектувати свою освітню діяльність і професійне зростання на основі рефлексивного аналізу. Саме рефлексія є тим механізмом, що дає можливість успішно здійснювати навчання та виховання учнів, адаптувати педагогічні інновації, реалізовувати свій творчий потенціал, і тому є стимулом до безперервного професійного розвитку.

Особливе місце у формуванні та розвитку навичок рефлексивної діяльності вчителів належить системі післядипломної педагогічної освіти, яка за своїм призначенням покликана сприяти їх особистому зростанню та професійному вдосконаленню.

Аналіз досліджень проблеми. Рефлексія органічно притаманна природі людини. Довгий час інтерес до неї виявляли в основному філософи, фізіологи, психологи. Існує безліч різноманітних трактувань та визначень рефлексії. Термін «рефлексія» походить від латинського «rеflехіо», що перекладається як «звернення назад, відображення». У тлумачних словниках поняття пояснюють як самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом; відображення, а також дослідження процессу пізнання. Завдяки рефлексії людина здатна оцінювати свою діяльність, передбачати її наслідки для себе та навколишніх, коригувати її задля успіху, відчувати себе відповідальною за можливі результати.

З розвитком тенденції гуманізації освіти поняття «рефлексія» все більше почали досліджувати психологи й педагоги (Б. Ананьєв, А. Бодальов, Л. Виготський, В. Вульфов, В. Давидов, В.Загвязинський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін), оскільки в цих сферах професійної діяльності воно має велике значення.

Термін «педагогічна рефлексія» до наукового обігу ввели Б. Вульфов і В. Харькін, які трактували цю категорію як «співвіднесення себе, можливостей свого “Я”, своєї діяльності з тим, що вимагає професія педагога, в тому числі з існуючими про неї уявленнями».

Сьогодні феномен рефлексії став предметом психолого-педагогічних досліджень за напрямами:

– вивчення сутності рефлексії (А. Бізяєва, Т. Давиденко, В. Сластьонін та ін.);

– формування готовності до професійної рефлексії (І. Бессонова, Л. Ведернікова, В. Метаєва, С. Степанов, О. Поліщук та ін.);

– рефлексивний аналіз педагогічної діяльності (О. Бережнова, І. Зязюн, О. Маркова, К. Роджерс, В. Чайка та ін.);

– розвиток професійної рефлексії педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (Г. Давидова, Г. Єрмакова, М. Карнелович та ін.).

Аналіз цих та інших досліджень засвідчує, що педагогічна діяльність має бути рефлексивною за своєю суттю, а рефлексивна діяльність сприяє професійному та особистісному зростанню педагога.

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 204 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача