Укр Рус

Методичні умови формування толерантності школярів у процесі навчання суспільствознавчих предметів

(0)
Опубліковано 03.10.2019
Цитування

Муляр О. П. Методичні умови формування толерантності школярів у процесі навчання суспільствознавчих предметів / О. П. Муляр // Педагогічний пошук. - 2019. - № 3. - С. 33–35.

Автори Муляр О. П.
Доступно в PDF
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Повний зміст матеріалу доступний після його завантаження 

Анотація

Запропоновано методичні умови активізації формування толерантності старшокласників у навчанні суспільствознавчих дисциплін.

Акцентовано, що важливим елементом у цьому є впровадження інтегрованих курсів світоглядного спрямування. З’ясовано, що успішне розв’язання проблеми можливе у разі застосування компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, методів проблемного навчання, дотримання основних принципів виховання і навчання.

Ключові слова: толерантність, особистість, свідомість, цінності, соціалізація, педагогічна діяльність.

Muliar O. Р. Methodical Conditions of Forming Tolerance of Senior Pupils During the Teaching Process of Social Science Subjects.

The methodical conditions of forming tolerance of senior pupils during the teaching process of social science subjects are suggested in the article. The attention is focused on the ideological orientation courses that are introduced in the educational process which help senior pupils to form toleration. It was found out that the successful resolution of the problem with tolerance in the teaching process of social and science subjects is possible in case of using the person-centered approach and the activity centered approach and in case of compliance of the basic concepts of education and studying, and of using methods of problematical studying.

Key words: tolerance, personality, consciousness, values, socialization, teaching activities.

Постановка наукової проблеми та її значення. Необхідною умовою побудови громадянського суспільства в Україні є виховання толерантної особистості, яка поважає права і свободи інших людей і здатна жити у складному, багатогранному світі, що динамічно розвивається. Аналіз законодавчих актів та нормативних документів, де викладено принципи, основні напрямки формування толерантності – Конституція України, Закони «Про національні меншини в Україні», «Про мови в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту», Концепція «Нова українська школа». Концепція громадянського виховання, Декларація принципів толерантності, – вказує на те, що виховання толерантної особистості є одним із пріоритетів державної політики в нашій країні.

Аналіз досліджень із проблеми. Формуванню терпимості у міжгрупових і міжособистісних відносинах, у контексті процесуальних аспектів спілкування присвячено роботи В. Лекторського, П. Ніколсона, Л. Рюмшиної, Г. Кожухаря, В. Лабунської, О. Асмолова, Л. Гудкова, Л. Дробіжевої, Г. Солдатової, С. Братченко, О. Гриви, В. Бойко, М. Боритко, І. Бурнашової, Д. Леонтьєва та ін. Більшість дослідників схиляються до думки, що практика формування толерантних відносин повинна включати осмислення філософії толерантності, знання і прийняття толерантних норм, розуміння особливостей поведінки інших людей, саморегуляцію рівня емоційного прояву, вміння та навички терпимості в ситуаціях різноманітного спілкування [1–4].

Метою статті є розкриття методичних підходів до формування толерантності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів.

Повний зміст матеріалу доступний після його завантаження 

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 359 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача