Пошук по сайту

Детальні рекомендації щодо організації навчального процесу в залежності від карантинної зони

Освіта в Україні

Директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час Серпневої конференції представила рекомендації від Києва щодо організації навчального процесу в залежності від карантинної зони.

У документі зібрані рекомендації для закладів дошкільної, шкільної та професійної освіти.

Нижче пропонуємо ознайомитись із рекомендаціями для закладів загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.

Що робити у “червоному” рівні?

Дозволяється:

- організовувати освітній процес у дистанційному режимі.

Заборонено:

- відвідувати заклади освіти всім учасникам освітнього процесу.

Вимоги:

- розподілити роботу рівномірно за напрямками між членами адміністрації;

- наблизити максимально розклад уроків до режиму роботи закладу освіти на зеленому рівні (уроки/заняття починати відповідно до складеного розкладу, не перевищувати кількість уроків, що зазначено у розкладі; обов’язково проводити перерви).

- зменшити тривалість онлайн уроків: у 1-4 класах – 20-25 хв; у 5-8 класах – до 25-30 хв; у 9-11 класах – до 30-35 хвилин, інший час: для учнів – на виконання завдань, для вчителя – для проведення онлайн консультацій (групових та індивідуальних);

- організувати спілкування з батьками, між працівниками ЗО, між учнями/вихованцями в класі/групі та зв'язок адміністрації закладу з усіма учасниками освітнього процесу в онлайн режимі;

- залучити до роботи педагогів, які не викладають предмети, доручити їм іншу ділянку/вид роботи, що передбачає освітній процес у дистанційному режимі (наприклад: підготувати звернення та розіслати його всім членам педагогічного колективу; розіслати підбірку електронних ресурсів, які можна використовувати для проведення уроків; підтримати учнів та педагогів, які не мають вдома комп’ютерної техніки; заповнити електронний журнал тощо);

- організувати роботу психолога/психологічної служби, який створить осередок позитивних емоцій;

- заборонити домашні завдання.

Пропозиції до освітнього процесу:

- Переведення освітнього процесу в дистанційний формат.

При організації освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання (у семестрі - більше за 50% від кількості уроків) оцінювання з фізичної культури, трудового навчання, технологій, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоров'я та окремих предметів варіативної складової здійснювати не за 12-бальної системою, а зараховано/не зараховано (за погодженням з МОНУ)

У разі хвороби на COVID технічних, медичних працівників та працівників харчоблоку організація освітнього процесу відбувається відповідно до висновків та рекомендацій ГУ Держпродспожислужби.

Учні новостворених класів/груп (1-х, 5-х, 10-х та інших), діти, які опинились у СЖО, та діти, батьки яких забезпечують життєдіяльність міста у період пандемії (лікарі, пожежні, поліцейські тощо), переводяться на дистанційний режим відповідно до вимог законодавства у виключних випадках. Особливу увагу приділяємо комунікації між учасниками освітнього процесу та соціалізації дітей!

Учасники освітнього процесу, які мають хронічні захворювання, потребують особливої уваги.

Що робити у “помаранчевому” рівні?

Дозволяється:

- відвідувати заклади освіти здобувачам освіти в звичайному режимі, окрім учнів/слухачів/класів/груп, які переведені у дистанційний режим;

- перебувати без маски на уроках/заняттях в ЗО;

- проводити заняття з окремих предметів на свіжому повітрі з додатковою дезінфекцією поверхонь;

- організовувати роботу бібліотек, гуртків, секцій безпосередньо в кабінетах, у яких навчаються учні/слухачі з дотриманням протиепідемічних вимог та проведенням дезінфекційних заходів.

Харчування:

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в класних кабінетах із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів;

- організовувати гаряче харчування (в 5-11 класах пільгові категорії та за кошти батьків, учнів ГПД за кошти батьків) відповідно до рекомендацій ГУ Держпродспоживслужби;

- організувати доставку буфетної продукції безпосередньо в клас (за попереднім замовленням).

Заборонено:

- все те, що й у “зеленому” та “жовтому” рівні;

- проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні та інші заходи);

- проводити освітній процес за кабінетною системою.

Вимоги:

- всі ті, що й у “зеленому” та “жовтому” рівні;

- обмежити пересування учасників освітнього процесу, окрім випадків, передбачених режимом роботи ЗО;

- посилити контроль за станом здоров’я учасників освітнього процесу;

- збільшити кратність прибирання та дезінфекції поверхонь у всіх приміщеннях (включаючи кабінети/лабораторії/майстерні) та на території ЗО;

- проводити температурний скринінг учнів, які залишаються на ГПД (перед початком роботи групи безпосередньо в кабінеті);

- зменшити обсяг домашніх завдань для всіх учнів/слухачів;

- відвідувати заклади П(ПТ)О здобувачам освіти у групах не більше 20 осіб.

Пропозиції до освітнього процесу:

- пропозиції “жовтого” рівня

- змішане навчання «предмет/курс – дистанційно»: результати сертифікатів онлайн курсів (предметних) зараховуються як уроки в школі для учнів 10-11 класів, учнів/слухачів закладів П(ПТ)О (оцінювання за результатами контрольного опитування з теми);

- за бажанням батьків (за заявами та рішенням педагогічної ради) переведення на навчання у дистанційному режимі окремих учнів/слухачів (зменшення учнів в класі/групі), у такому випадку - перехід на змішане навчання: моделі «перевернутий клас»; «обличчя до обличчя»; «гнучка»; «віртуально збагачена»;

- збільшення предметів, які можуть бути переведені у режим дистанційного навчання.

Для закладів позашкільної освіти розглянути можливість використання змішаних моделей навчання.

Що робити у “жовтому” рівні?

Дозволяється:

- відвідувати заклади освіти здобувачам освіти у звичайному режимі, окрім учнів/слухачів/класів/груп, які переведені у дистанційний режим;

- перебувати без маски під час уроків/занять у ЗО;

- проводити заняття на свіжому повітрі;

- організовувати роботу бібліотек, гуртків, секцій безпосередньо в кабінетах, лабораторіях, майстернях, в яких навчаються учні/вихованці/слухачі з дотриманням протиепідемічних вимог та проведенням дезінфекційних заходів.

Харчування:

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в класних кабінетах із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів;

- організовувати гаряче харчування в їдальні за графіком (5-11 класи- пільгові категорії та за кошти батьків, учні ГПД за кошти батьків), за умови забезпечення відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за столом не більше 4-х осіб;

- організовувати харчування учнів, які навчаються на одному поверсі з класом, що переведений на дистанційний режим, окремо від інших учнів (за окремим графіком);

- проводити виробниче навчання в навчальних майстернях/лабораторіях з поділом на підгрупи за умови дотримання санітарно епідеміологічних вимог (прибирання, провітрювання);

- проходження виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах, установах, організаціях відповідно до укладених договорів та дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Заборонено:

- те, що й у “зеленому” рівні;

- відвідувати (упродовж 2 тижнів) ЗО особам (учнями/вихованцям/слуха чам/працівникам), які були в контакті з хворими; - проводити освітній процес безпосередньо в закладі освіти (упродовж 2 тижнів) у класах/групах, у яких виявлено хворого учня/вихованця/слухача/ педагога.

Вимоги:

- ті, що й у “зеленому” рівні;

- збільшити кратність прибирання та дезінфекції поверхонь на поверсі, де навчався клас/група, що переведені у дистанційний режим, та в місцях загального користування;

- обмежити рух учнів/вихованців/слухачів закладом;

- організувати освітній процес, для учнів/вихованців/слухачів/класів /груп, які навчаються на одному поверсі з класом/групою, що переведений у дистанційний режим виключно на цьому поверсі;

- зменшити обсяг домашніх завдань для учнів/слухачів, які перебувають на дистанційному навчанні;

- організовувати спілкування педагогів між собою, з батьками, наради та інші заходи лише в онлайн режимі;

- перевести роботу вчительської в онлайн режим.

З паперовими класними журналами та іншими документами пропонуємо працювати виключно в масках та захисних рукавичках. Учительські/викладацькі, кімнати для майстрів виробничого навчання/методичні кабінети – особлива зона для санобробки.

Продумати систему збору класних журналів/журналів обліку теоретичного та виробничого навчань у кінці робочого дня та графік роботи з ними вчителів/ викладачів/майстрів виробничого навчання.

Пропозиції до освітнього процесу:

- пропозиції зеленого рівня: навчання за моделлю, визначеною закладом освіти; для класів/груп, які не переведені у дистанційний режим;

- змішане навчання «предмет – дистанційно»: переведення у режим дистанційного навчання викладання окремих предметів: трудове навчання, технології, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров'я та інше (уроки проводити дистанційно з груповими очними консультаціями за розкладом один раз на місяць) за рішенням педагогічної ради.

Для закладів позашкільної освіти розглянути можливість проведення окремих видів гурткової роботи у дистанційному режимі та максимально забезпечити перебування вихованців на свіжому повітрі;

- змішане навчання: моделі «перевернутий клас» або «обличчя до обличчя» в класах/групах, де є учні/вихованці, які переведенні на дистанційне навчання;

- навчання за дистанційними технологіями для класів/груп, які переведені у дистанційний режим.

Що робити у “зеленому” рівні?

Дозволяється:

- відвідувати заклади освіти здобувачам освіти у звичайному режимі;

- перебувати без маски під час занять (на уроках/гуртках/ секціях);

- пересуватися ЗО у масках відповідно до визначених маршрутів та графіків;

- проводити уроки/гуртки/ секції на свіжому повітрі;

- проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи на свіжому повітрі відповідно до протиепідемічних вимог;

- організовувати роботу бібліотек, гуртків, секцій, позашкільних відділень, секторів відповідно до затверджених графіків з дотриманням протиепідемічних вимог;

- проводити лабораторні заняття у спеціалізованих кабінетах (фізики, хімії, біології) та здійснювати поділ на групи при вивченні окремих предметів за умови дотримання епідеміологічних вимог (дезінфекція поверхонь між уроками, провітрювання приміщення);

- проводити виробниче навчання в навчальних майстернях/лабораторіях з поділом на підгрупи за умови дотримання санітарно епідемічних вимог (прибирання, провітрювання);

- проходити виробниче навчання та виробничу практики на підприємствах, установах, організаціях відповідно до укладених договорів та з дотриманням санітарноепідеміологічних вимог.

Харчування:

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в класних кабінетах із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів;

- організовувати гаряче харчування в їдальні за графіком (5-11 класи - пільгові категорії та за кошти батьків, учні ГПД за кошти батьків), за умови забезпечення відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за столом не більше 4-х осіб;

- організація роботи шкільних буфетів, враховуючи вимоги дистанціювання та відповідно до графіків.

Заборонено:

- допускати до роботи персонал ЗО без засобів індивідуального захисту та без проведення температурного скринінгу;

- допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або з підвищеною температурою тіла понад 37,20С;

- допуск до ЗО сторонніх осіб, а також батьків та осіб, які супроводжують здобувача (крім дітей з інвалідністю);

- перебувати без маски у ЗО (окрім уроків/занять);

- використовувати багаторазові (тканинні) рушники;

- залишати самовільно місце самоізоляції;

- приводити батькам дітей до ЗО без захисної маски;

- використовувати м’які (набивні) іграшки, килими з довгим ворсом.

Харчування:

- здійснювати мультипрофільне харчування («шведський стіл») та шляхом самообслуговування;

- перебувати працівникам їдальні без масок та рукавичок.

Вимоги:

- проводити температурний скринінг здобувачів освіти при вході до закладу (або у класі/кабінеті);

- здійснювати опитування учнів/вихованців/слухачів щодо самопочуття перед початком занять; проводити щоденні п’ятихвилинки здоров’я;

- організувати місця для дезінфекції рук на вході до ЗО та інших приміщень;

- мінімізувати пересування учнів/вихованців/ слухачів між класами/кабінетами;

- розробити режим роботи ЗО з урахуванням різного часу початку/закінчення уроків/занять, перерв між ними; графік допуску здобувачів освіти до ЗО, маршрути руху (розмітка на підлозі), використовувати запасні виходи;

- забезпечити проведення окремих уроків/занять та позаурочних заходів на свіжому повітрі;

- проводити провітрювання після кожного уроку/заняття (10 хв.);

- проводити обробку та дезінфікування поверхонь у кінці робочого дня після уроків/занять;

- організувати місця для збору використаних ЗІЗ, розмістити на території ЗО контейнери з кришками та поліетиленові пакети для збору використаних ЗІЗ.

- мити руки перед зняттям та одяганням ЗІЗ;

- забезпечити наявність у санітарних кімнатах рідкого мила, паперових рушників/електросушарок, антисептиків для обробки рук тощо;

- забезпечити працівників ЗО ЗІЗ (1 маска на 3 години);

- проводити роз’яснювальну роботу щодо дотримання учасниками освітнього процесу правил особистої гігієни; розмістити інформаційні матеріали;

- розробити алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій (визначені в Регламенті) та ознайомити з ним учасників освітнього процесу;

- забезпечити медичні пункти: безконтактними термометрами, дезінфікуючими та антисептичними засобами для рук, ЗІЗ;

- обладнати спеціальне приміщення для тимчасового ізолювання хворих;

- ізолювати учнів/ вихованців/слухачів, у разі виявлення гострої респіраторної хвороби;

- забезпечити дотримання обсягів домашніх завдань у ЗЗСО відповідно до нормативів ДержСанПіНу: витрати часу на виконання д/з не повинні перевищувати у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі - 1 години 10 хв.; 4 класі - 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах - 2,5 години; у 7-9 класах - 3 години; у 10-12 класах - 4 години.

У 2-4 класах не рекомендувати задавати домашні завдання на вихідні та святкові дні;

- не перевантажувати учнів/вихованців/слухачів;

- ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, з правилами, яких слід дотримуватися в умовах карантину (Регламент);

- проводити широку роз’яснювальну роботу серед батьків щодо особливостей організації освітнього процесу, у тому числі шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, соціальних мережах тощо.

Пропозиції до освітнього процесу:

- очна форма навчання в умовах карантинних обмежень.

Як приклад, модель 1 для ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Потужність ЗО - 1000 учнів.

Кількість навчальних кабінетів (без урахування лабораторій, майстерень, кабінетів підвищеного ризику (фізики, хімії...), кабінетів інформатики, іноземної мови, спортивних залів) )> або = кількості класів та кількість учнів в класах < або = 30.

У школі навчаються 990 учнів, 33 класи (на кожній паралелі по 3 класи); будівля - триповерхова, кількість входів до ЗЗСО - 4:

1. Закріпити за класами/групами певний кабінет. Можливе використання в освітньому процесі кабінетів інформатики, фізики, хімії, біології, української та іноземних мов та інше при розподілі класів на групи у разі дотримання протиепідемічних заходів, зокрема проведення провітрювання та дезінфекції поверхонь після кожного уроку.

2. Початок занять та розклад уроків:

- заняття для початкової школи розпочинаються о 8.30 (4 входи окремо для кожної паралелі);

- заняття для учнів 5-8 класів розпочинаються о 9.00 (4 входи окремо для кожної паралелі);

- заняття для учнів 9-11 класів розпочинаються о 9.55 (4 входи окремо для кожної паралелі).

Вхід до ЗО (класу) з 9.20 до 9.40.

Необхідно визначити час приходу кожного класу на паралелі з урахуванням кількості учнів для попередження скупченості учнів біля входу.

Біля входів нанести розмітку для зручності дотримання дистанціювання.

Визначити відповідальних осіб, з числа працівників ЗО, які допоможуть учням дотримуватися дистанціювання.

Розклад уроків для початкової школи:

- окремий, уроки іноземної мови ведуть вчителі, які викладають тільки в початкових класах, або уроки з іноземної мови в початкових класах виставлені на 1,2 уроки – для зручності складання розкладу в 5-11 класах.

Розклад уроків у 5-11 класах наскрізний:

Для 5-8 класів:

1 урок 9.00-.9.45

Перерва 9.45-9.55

2 урок 9.55-10.40

Перерва…

Для 9-11 класів:

1 урок 9.55-10.40 (зсув на 1 урок)….

Перерви для 9-11 класів відповідають (зсувом на 1) перервам в 5-8 класах.

Збільшити тривалість перерв для можливості організації провітрювання приміщень та якісного харчування учнів.

Окрім очного навчання, пропонуємо використання моделі «самостійного змішування»: заняття в спортивних секціях, спортивних, музичних та естетичних школах зараховуються як уроки в школі за рішенням педагогічної ради (для учнів 5-11 класів). Цю особливість освітнього процесу необхідно зазначити в освітній програмі.

Для закладів позашкільної освіти:

– визначити відповідальних осіб для організації руху гуртківців упродовж дня.

Пропонуємо:

- до 01.09.2020 провести опитування батьків та переводити у період адаптивного карантину на індивідуальну та дистанційну форми навчання учнів/слухачів (за заявами батьків або осіб, які їх заміняють, відповідно до законодавчих документів);

- використовувати години варіативної складової максимально для проведення індивідуальних консультацій та групових занять або як додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової;

- розглянути можливість проведення спарених уроків; - мінімізувати кількість педагогів, які викладають в одному класі/групі;

- проаналізувати стан забезпечення учасників освітнього процесу гаджетами та Інтернетом, приділити особливу увагу дітям, що опинились у СЖО;

- провести інвентаризацію наявного в ЗО комп’ютерного обладнання та спрогнозувати можливість його використання учасниками освітнього процесу вдома.

Для закладів професійної (професійнотехнічної) освіти:

- виробниче навчання та виробничу практику спланувати за окремим графіком з обов’язковим погодженням із роботодавцями.

У разі неможливості забезпечити роботу підприємств, організацій, установ в умовах карантинних обмежень здійснювати виробниче навчання/практику в майстернях.

Документ можна завантажити за посиланням.

Теги:
Читайте також:

"“Долаємо стреси разом”: онлайн-курс для батьків (як впоратись зі стресом самому і допомогти дітям)"

"На скільки встановлений прожитковий мінімум у грудні відрізнявся від фактичного?"

"Онлайн-конференція для освітян «Мирна школа»"

Коментарі {0}

Чтобы оставить свой комментарий, необходимо зарегистрироваться.

Опитування
Як ви оцінюєте роботу Шкарлета С.М.
Інші новини